Asbestipurku

Asbestipurku on luvanvaraista työtä. Raksakymppi – Järvenpää, Helsinki, Espoo, Vantaa

Asbestipurkua saa suorittaa asbestipurkutyöluparekisteriin merkitty yritys – Raksakymppi, Järvenpäästä tarjoaa luvanvaraista asbestipurkua Uudellamaalla: Helsinki, Espoo ja Vantaa.

Olemme luotettava ja kokenut asbestipurkuun erikoistunut yritys. Tarvittavat lupa-asiat ovat kunnossa: Asbestipurkutyöluparekisteri >>

Asbesti- ja haitta-aineasiantuntija – sertifikaatti Nro C-25899-33-20

Asbestin ja haitta-aineiden purkua on suoritettu vuodesta 2004. Tiimityöskentelymme vahvuus korostuu vaativissa työkohteissa, joissa tarvitaan hyvä yhteistyö kantaa laadukkaaseen ja toivottuun lopputulokseen sovitussa aikataulussa.

Asbestin purkaminen

Asbestin purku suoritetaan hallitusti oikein työvälinein ja toimintatavalla. Asbestin purussa ei riskeerata kiinteistössä tai sen lähettyvillä liikkuvia ihmisiä.  Purkutyötä tekevillä on asbestin purkamisen koulutus.

Asbestikartoituksen jälkeen tehdään viranomaistaholle purkusuunnitelma sekä turvallisuussuunnitelma.

Purkutyö suoritetaan niin että minimoidaan asbestipölyn siirtyminen tilan ulkopuolelle. Itse purkutila pidetään alipaineistettuna niin ettei ilman liikkeet vie pölyä purkutilan ulkopuolisiin tiloihin.

Osastointi-, pussipurku- tai kohdepoistomenetelmällä saadaan poissuljettua henkilöiden altistus pölylle. Tilassa työskentelevät ovat myös varustettu ja suojattu terveysriskien minimoimiseksi.

Asbestipurun jälkeen, se tuhotaan, ja poistettu asbesti korvataan uudella aineella. Puretun tilan ilmanlaatu varmistetaan vielä mittauksilla, eikä tilaan jätetä asbestista hiukkastakaan.

Purkujäte ja purkutöissä käytetyt suojaukset ja suojapuvut pakataan ilmatiiviisti poiskuljetusta varten. Asbesti on vaaratonta vasta kun se on jätteenkäsittelylaitoksella tuhottu.

asbestipurku
asbestikartoitus

Asbestipurkutyön valmistuttua

Asbestipurkutyön valmistuttua luovutamme asiakkaalle jäteasiakirjan sekä ilmamittaustodistuksen, työnluovutustodistuksen mukana.

Puhdasilmamittauksessa laboratoriokokein todetaan ilma puhtaaksi ja turvalliseksi, jolloin muu rakentaminen voi jatkua

Turvallisuus on meille ehdoton asia myös urakan lopussa: Meillä on omat tehokkaat asbestilaitteiden huolto ja puhdistustilat, joilla varmistamme työntekijöiden turvallisuuden.

Soita meille ja kysy lisää. Pyydä meidät purkutyömaalle arvioimaan tilanne.